LỚP PHỦ BÊ TÔNG

Showing all 2 results

 • LỚP PHỦ BÊ TÔNG

  - Mẫu:

  LỚP PHỦ BÊ TÔNG LỚP PHỦ BÊ TÔNG là lớp phủ tráng xi măng được sử dụng để cải tạo sàn bê tông hiện có, nó là một lớp phủ…

  Xem chi tiết

  LỚP PHỦ BÊ TÔNG

  LỚP PHỦ BÊ TÔNG LỚP PHỦ BÊ TÔNG…
 • SƠN EPOXY

  - Mẫu:

  SƠN EPOXY Sơn epoxy được sử dụng để bảo vệ, đóng dấu, tăng cường vẻ ngoài, và làm mới sàn bê tông. Chúng rất bền và kéo dài trong nhiều…

  Xem chi tiết

  SƠN EPOXY

  SƠN EPOXY Sơn epoxy được sử dụng để…